Privacy Policy GoCustomized BV

Via de webwinkel Gocustomized.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. GoCustomized BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. GoCustomized BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-01-2015.

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

 

-  NAW gegevens

 

-  Factuuradres

 

-  Emailadres

 

-  Betalingsgegevens

 

Contactformulier en nieuwsbrief

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van

 

abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij verzamelen uw:

 

-  E-mailadres

 

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 

-  per mail

 

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Registreren

 

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 

-  uw NAW gegevens

 

-  uw e-mailadres

 

-  uw betaalgegevens

 

 

 

Verstrekking aan derden

 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met onssluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies & Marketing

Tijdens uw bezoek aan Gocustomized en de hiermee verbonden websites kunnen aan ons verbonden advertentienetwerken anonieme cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer plaatsen. Dit heeft tot doel uw interesses in kaart te brengen en op basis hiervan advertenties op maat aan u te laten zien. Als u hieraan niet wenst mee te werken, kunt u deze link volgen om u uit te schrijven bij de meeste bedrijven die dit soort vormen van adverteren bedrijven. Hierdoor zult u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen, deze worden alleen niet meer aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren.


Beveiliging

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via support@gocustomized.com.