PRIVACY VERKLARING GOCUSTOMIZED

CustomCommerce BV. (handelend onder de naam “GoCustomized” , “wij” en “ons”) verwerkt privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). GoCustomized vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, wij verwerken persoonsgegevens dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid. 

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en voor welk doel. Wij adviseren jou om deze verklaring goed door te nemen. 

 

Dit privacy statement is van toepassing op:

 1. Bezoekers van één van de websites van GoCustomized (zoals bereikbaar op de adressen gocustomized.nl, gocustomized.at, gocustomized.be, gocustomized.co.uk,gocustomized.com, gocustomized.de,  gocustomized.es, gocustomized.fr, gocustomized.it, gocustomized.nl, gocustomized.se, gsmhoesjemaken.be, hoesjemaken.nl, huellegestalten.de, lacoquepersonnalisee.fr, micarcasapersonalizada.es, mypersonalisedcase.co.uk, customconcepts.nl, customconcepts.com, https://b2b-nl.gocustomized.com/, https://b2b.gocustomized.com/.,  hierna: de “Websites”);
 2. (Potentiële) klanten en andere personen met wie GoCustomized contact heeft, of probeert te hebben, via e-mail, een contactformulier of per telefoon;
 3. Ontvangers van digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van GoCustomized;
 4. Klanten van GoCustomized, de contactpersonen van deze zakelijke klanten en de klanten van onze resellers (verkopers bij wie jij een bestelling plaatst;
 5. Alle andere personen die met GoCustomized contact opnemen en van wie GoCustomized persoonsgegevens verwerkt.

 

In deze privacy verklaring wordt verstaan onder:

 1. Jij/je/jou: degene van wie persoonsgegevens door GoCustomized worden verwerkt;
 2. persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;
 3. verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 4. reseller: de verkoper bij wie jij een bestelling plaatst via een (website)module die met de systemen van GoCustomized is verbonden. Deze bestellingen worden direct via de websitemodule naar GoCustomized gestuurd en door GoCustomized afgehandeld in opdracht van de reseller. 

 

 • Wanneer ontvangen wij persoonsgegevens van jou?

 

GoCustomized ontvangt in de volgende situatie persoonsgegevens van jou:

 1. wanneer jij (één van) de Websites bezoekt;
 2. wanneer jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier op één van de Websites of telefonisch;
 3. wanneer jij je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrieven of commerciële e-mails van GoCustomized;
 4. Wanneer jij een bestelling plaatst via de webshop op (één van) de Websites, of via een reseller van GoCustomized;
 5. Wanneer jij een account aanmaakt en/of gebruikt via (één van) de Websites;
 6. Door een bestelling te plaatsen, wordt een klantaccount automatisch gemaakt.

 

In principe geldt: als wij jou vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt jij dat natuurlijk altijd afwijzen. Jij bepaalt zelf welke informatie jij aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan jou ter beschikking kunnen stellen. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan jou door.

 

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 

Bezoek Website

Bij een bezoek aan de Websites slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek.

 

Contact met GoCustomized

Wanneer jij met GoCustomized contact opneemt met bijvoorbeeld een verzoek om informatie, dan bewaart GoCustomized de persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft indien dat nodig is voor een goede afhandeling van jouw verzoek.

 

Nieuwsbrieven en commerciële e-mails

Uitsluitend als jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, sturen wij jou een nieuwsbrief per e-mail over onze producten en/of diensten. Je kunt altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account.

 

Daarnaast kunnen wij klanten per e-mail benaderen voor het aanbieden van onze eigen en gelijksoortige producten of diensten als die eerder bij ons zijn besteld. Als je deze e-mails niet van ons wil ontvangen, kun je je ook daarvoor afmelden via de unsubscribe-button (recht van verzet).

 

Bestellingen plaatsen 

Als jij een bestelling plaatst via één van de Websites van GoCustomized, of via een reseller, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: 

 • Voornaam en achternaam
 • bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Betalingsgegevens 

 

Registratie account en gebruik account

Je kunt een account aanmaken bij GoCustomized, in dat geval hoef je niet bij iedere bestelling jouw persoonsgegevens opnieuw invoeren. Daarnaast vind je in het account een overzicht van de producten en diensten die jij bij ons hebt afgenomen. In sommige gevallen is dit account noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de facturering en betaling. Voor het aanmaken van een account zijn de gegevens nodig zoals hiervoor aangegeven bij het plaatsen van een bestelling, daarnaast verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • Gebruikersnaam (door jou gekozen);
 • Password (door jou gekozen): deze wordt gehasht, wij kunnen jouw password niet inzien;
 • Andere informatie die jij op eigen initiatief aan ons verschaft;
 • Een overzicht van jouw bestelhistorie bij GoCustomized.

 

Foto’s en andere persoonlijke inhoud

Met sommige van onze service-specifieke applicaties kunt u foto’s en andere persoonlijke inhoud met ons delen om diensten te personaliseren. 

 

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

 

Bezoek Websites

Op de Websites worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat we de indeling op onze Websites verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. 

Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Websites cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie hieronder meer over het gebruik van cookies door GoCustomized.

 

indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. Voor zover door ons toestemming is gevraagd voor de verwerking van de gegevens, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

Contact met GoCustomized

Als jij GoCustomized om informatie verzoekt, verwerkt GoCustomized de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

 

indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

Nieuwsbrieven

Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, kun je je opgeven voor onze gratis nieuwsbrief. Wij zullen deze uitsluitend aan jou toezenden nadat je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Je kunt altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account. 

 

Wij verwerking deze gegevens op basis van toestemming, voor deze verwerking geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG als rechtsgrond.

 

Bestellingen plaatsen

Via jouw account kun je producten van GoCustomized bestellen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, om een bestelling af te kunnen handelen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden:  

 1. De acceptatie van jouw bestelling;
 2. De afhandeling van jouw bestelling en het verzenden van het product; 
 3. Om jou op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling;
 4. Facturatie;
 1. Het afhandelen van vragen en klachten.

De gegevens die verband houden met een bestelling, worden bewaard zolang dat nodig is voor afhandeling van de levering en betaling, of langer als er een geschil is ontstaan tussen jou en GoCustomized. Als je een account aanmaakt bij GoCustomized, kun je ook een overzicht vinden van jouw bestelhistorie. In dat geval worden bestellingen bewaard, zolang jouw account blijft bestaan.

 

indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. Voor zover door ons toestemming is gevraagd voor de verwerking van de gegevens, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

Account

De persoonsgegevens in jouw account, worden verwerkt voor jouw gebruiks- en bestelgemak. Daarnaast zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken om jouw account aan te maken en te onderhouden, maar ook kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om fraude, misbruik of ongeoorloofd gebruik van jouw account op te sporen, te verhelpen en te voorkomen. De persoonsgegevens bewaren wij zolang jouw account bij ons blijft bestaan en langer indien dat noodzakelijk is voor GoCustomized, bijvoorbeeld wanneer er een geschil is ontstaan tussen jou en GoCustomized.

 

indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. Voor zover door ons toestemming is gevraagd voor de verwerking van de gegevens, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die jij via de één van de Websites aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

 1. Om uitvoering te geven aan een andere overeenkomst tussen jou en GoCustomized;
 2. Om de Websites en de producten van GoCustomized te ontwikkelen en verbeteren;
 3. Voor kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en beoordelingen;
 4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 5. Voor beveiliging van de Websites en het tegengaan van fraude en misbruik van de Websites.

 

indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. Voor zover door ons toestemming is gevraagd voor de verwerking van de gegevens, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

 

Artikel 4 – Grondslagen

 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 

 • jij heeft daarvoor toestemming gegeven;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar jij partij bij bent (bijvoorbeeld een koopovereenkomst), of waar de rechtspersoon die jij vertegenwoordigd partij bij is;
 • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GoCustomized rust;
 • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GoCustomized of een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van GoCustomized en/of de derde. 

 

Artikel 5 - Het gebruik van cookies

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat we tijdens uw bezoek aan onze websites op uw computer, tablet of mobiele telefoon zetten. Keert u later terug naar de website van GoCustomized? Dan wordt de opgeslagen informatie opgehaald. Cookies slaan niet uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens op. Cookies zorgen er onder andere voor dat een website goed werkt en maken een website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Tijdens een bezoek aan onze Websites worden er cookies en vergelijkbare technologieën op jouw computer, smartphone, tablet of andere device geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Websites op jouw computer, tablet of smartphone wordt aangemaakt en opgeslagen.

 

Cookies die GoCustomized gebruikt

GoCustomized maakt gebruik van de volgende functionele cookies, dat zijn cookies waarmee geen persoonsgegevens worden verwerkt:

 • De functionele cookies zorgen ervoor dat de Websites goed functioneren, bijvoorbeeld door je ingelogd te houden in je account (zonder dat je steeds opnieuw je inloggegevens moet invoeren) en door te onthouden welke producten in je winkelmandje staan en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen. 

 

Cookie

Bewaartermijn

Type

Frontend

1 uur

 

Frontend_cid

1 uur

 

 

 

 • Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren wat, wanneer en hoeveel jij koopt of welke pagina’s van de Website(s) jij op welk moment bezoekt. Zo kunnen we er beter voor zorgen dat de juiste producten op het juiste moment op voorraad zijn en zorgen we ervoor dat het gebruiksgemak van de Website(s) optimaal is. 

 

Cookie

Bewaartermijn

Type

_ga

2 jaar

Google Analytics

_gid

1 dag

Google Analytics

fr

2 jaar

Facebook

 

 • Marketing cookies gebruiken wij voor het meten van beoordelingen en helpen ons om relevante

 

Cookie

Bewaartermijn

Type

__kla_id

2 jaar

Klaviyo

 

Gocustomized gebruikt Trusted shops voor het meten van klantbeoordelingen na een bestelling, vanuit de order data wordt automatisch persoonlijke data verzameld. Hiervoor slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

 

Indien jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, maakt GoCustomized gebruik van cookies die jouw interesse in kaart brengen en op basis daarvan gerichte advertenties op maat aan jou laten zien.

 

Daarnaast vind je op onze Websites buttons naar social media, zoals Facebook en Twitter. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van cookies van de social mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij iets van onze Websites wilt delen. Ook worden er door derden advertenties op de Websites geplaatst, deze derden plaatsen eveneens cookies om hun diensten optimaal te kunnen verlenen.

 

Weigeren cookies

Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor je browser instellingen moeten aanpassen. Iedere browser is anderen, je kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

 

U kunt uw instellingen voor de cookies altijd nog bekijken en wijzigen.

Bekijk en wijzig uw cookie-instellingen

 

Wilt u helemaal niet dat websites cookies plaatsen? En wilt u al geplaatste cookies verwijderen? Geef dit aan in de internetbrowser van uw apparaat, via de optie 'Instellingen'. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies. Zonder cookies kunnen wij u niet garanderen dat de website goed werkt.

 

Internet Explorer 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Safari 

Opera 

 

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website? Dan moet u voor elk van de browsers de cookies weigeren. Lees meer over het uitschakelen en verwijderen van cookies op de website van de Consumentenbond.

 

Tracking cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices. Zo voorkomt u dat de cookies via een andere site weer opnieuw worden geplaatst.Artikel 6 – Beveiliging

 

GoCustomized hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. De Websites maakt gebruikt van de Secure Socket Layer (SSL) techniek, herkenbaar aan “https://” en het slotje in de adresbalk. 

De veiligheid van jouw persoonsgegevens in jouw account hangt uiteraard ook samen met het geheimhouden van jouw accountgegevens (password). Je dient daarom zelf zorg te dragen voor zorgvuldige omgang met jouw accountgegevens en deze nooit aan een andere te verstrekken. 

 

Artikel 7 - Recht op inzage en verwijdering

 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u de volgende rechten: 

 

 • Het recht op inzake in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of corrigeren
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens 
 • Het recht om te vragen uw persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)  
 • Het recht op verwijderding van persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden.  In sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijk doel waarvoor zij zijn verzameld of u uw toestemming intrekt.  
 • Het recht om een klacht in te dienen. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Je kunt je gegevens te allen tijde bij GoCustomized opvragen of GoCustomized verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Als je een account hebt aangemaakt, kun je jouw persoonsgegevens altijd inzien en wijzigen door in te loggen in jouw account. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat GoCustomized wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat GoCustomized deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.  

 

Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens bij GoCustomized op te vragen of GoCustomized verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat GoCustomized wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat GoCustomized deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er ook rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

 

In sommige gevallen heb jij ook het recht de persoonsgegevens, die wij van jou verwerken, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en heb jij het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door GoCustomized geschiedt op de wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

 

Voor het gebruik maken van jouw bovengenoemde rechten, kunt je een e-mail zenden naar privacy@customconcepts.com. 

 

Artikel 8 – Derden

 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jou en GoCustomized, bijvoorbeeld in verband met de betaling of levering van de producten die jij hebt besteld; en/of
 2. deze derde een verwerker is van GoCustomized (zie hierna); en/of
 3. GoCustomized op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; en/of
 4. er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij GoCustomized met als gevolg dat GoCustomized persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

 

Artikel 9 - Privacy verklaring derden

 

Onze website bevat hyperlinks en social media buttons naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden en de wijze waarop derden met uw privacy omgaan. Het privacy en cookie policy van GoCustomized is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als GoCustomized een hyperlink op haar Websites heeft geplaatst naar deze andere websites. 

 

Wanneer je een bestelling bij een reseller plaatst, geldt dat de reseller een eigen privacy verklaring hanteert. Deze privacy verklaring van GoCustomized is uitsluitend van toepassing voor zover dit ziet op de afhandeling van de bestelling door GoCustomized. 

 

GoCustomized aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop derde partijen of resellers omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy en cookie verklaringen van die websites, voordat je deze bezoekt.

 

Artikel 10 – Verwerkers

 

GoCustomized schakelt derden in om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden (verwerkers) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Het gaat onder andere om dienstverleners die hostingsdiensten leveren. 

 

Artikel 11 – Bewaartermijnen

 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

 

Bovenstaande geldt niet in het geval er op GoCustomized een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. 

 

Artikel 12 - Contact GoCustomized

 

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact op met GoCustomized, hieronder vind je onze contactgegevens.

 

CustomCommerce B.V.

Oranje Nassaulaan 164

2051HV, Overveen

E-mailadres: privacy@customcommerce.nl

 

Artikel 13 – Wijzigen

 

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy verklaring kan je vinden via de Websites, wij adviseren je om kennis te nemen van de privacy verklaring op de Websites, voordat je nieuwe persoonsgegevens invoert.

 

Artikel 14 - Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER

 

GoCustomized verwerkt uw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, draagt GoCustomized zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.